Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

RODZICU ! PROSIMY PAMIĘTAĆ O :

RODZICU !  PROSIMY PAMIĘTAĆ O :

 • Przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci o godz. zadeklarowanej
  w umowie
 • Codziennym zabieraniu worka z obuwiem do domu
 • Ubieraniu i rozbieraniu dzieci w poczekalni naszego przedszkola
 • Niewchodzeniu do szatni dzieci
 • Zakładaniu przez Rodziców (opiekunów dzieci) obuwia ochronnego w przypadku rozmowy z nauczycielką w sali
 • Dbaniu o czystość naszych przedszkolnych pomieszczeń (zwłaszcza szatni)
 • Nie przynoszeniu z domu: zabawek, biżuterii, słodyczy
  ( z wyjątkiem urodzin dziecka, Dnia zabawek)
 • Pozostawieniu na półkach w szatni odzieży zastępczej na ewentualne „małe wpadki”

 • Pozostawieniu w domu przeziębionych, gorączkujących dzieci, gdyż w dużej grupie istnieje możliwość zainfekowania innych wychowanków przebywających w tej samej sali.

 • Poinformowaniu nauczycielki w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej u swojego dziecka

 • Zwracanie się z problemami do wychowawców i dyrektora.
  Ich pozytywne rozwiązanie wpłynie na dobre samopoczucie dzieci, Państwa i nas - wychowawców.

DZIĘKUJEMY !