Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Kadra Pedagogiczna

   

Kadra Pedagogiczna 

Publicznego Przedszkola nr 2
im. Kubusia Puchatka 
w Białobrzegach

 

                  
 mgr Anna Siurnik
- dyrektor placówki,
nauczyciel dyplomowany
ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek:pedagogika.
 
Studia podyplomowe: Orgaznizacja i zarządzanie oświatą, posiada kwalifikacje do nauki plastyki na wszystkich szczeblach edukacji.
Reedukator nauczania,
Ekspert.

 mgr Jolanta Skuza - wicedyrektor placówki,
nauczyciel dyplomowanyukończyła studia wyższe,Wyższą Szkołę Pedagogiczną  
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, kierunek: pedagogika przedszkolna.

  mgr Renata Regulska - nauczyciel dyplomowany

ukończyła studia wyższe, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Pułtusku,
kierunek: pedagogika. 
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim: Edukacja elementarna.

  mgr Dominika Gutkiewicz - nauczyciel dyplomowany

ukończyła studia wyższe, Kolegium Nauczycielskie w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: pedagogika w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym oraz
Politechnikę Radomską na wydziale nauczycielskim, kierunek: edukacja techniczno - informatyczna w zakresie edukacji informatycznej.

   mgr Sylwia Krupa - nauczyciel dyplomowany

ukończyła studia wyższe, Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach, 
kierunek: Pedagogika specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
z terapią pedagogiczną oraz kierunek: logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  mgr Karolina Krzosek -nauczyciel mianowany

ukończyła studia wyższe, Kolegium Nauczycielskie w Radomiu, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i integracyjna oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna.

mgr Ewa Dybiec - nauczyciel mianowany,
ukończyła studia wyższe,  Kolegium Nauczycielskie w Radomiu pod patronatem Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika korekcyjna.

 mgr Anna Winiarska - nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia wyższe, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu Wydział Informatyka w zakresie Informatyka stosowana oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie M. C. Skłodowskiej
w Lublinie, specajność: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna.

  mgr Aneta Baczyńska - nauczyciel mianowany, ukończyła studia wyższe, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, kierunek:pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Akademię Pedagogiki Specjanej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna.

  mgr Marta Gałek - nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia wyższe, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu , kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu  kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

  mgr Edyta Łopuszyńska - nauczyciel dyplomowany, ukonczyła studia wyższe, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie TWP, Wydział Nauk o Wychowaniu,  w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi Filię w Radomiu, studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej .

 

 mgr Malgorzata Sałaj - nauczyciel stażysta,

 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych, Logopedia z emisją głosu, studia podyplomowe.

  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych, Pedagogika Społeczna i Resocjalizacja, Studia magisterskie.
 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna
 i Przedszkolna, Studia licencjackie.

 

 

 

 

 

                                             pani1