Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Oferta

Oferowane zajęcia dodatkowe:

- j. angielski,
- gimnastyka korekcyjna,
- rytmika

 

Ponadto proponujemy inne formy pracy placówki:
przedstawienia teatralne dla dzieci,
wycieczki autokarowe do różnych ciekawych miejsc,
uczestnictwo w konkursach dla dzieci i rodziców,
akcjach lokalnych i ogólnopolskich m.in. "Cała Polska Czyta Dzieciom - Fundacja ABC XXI w"

spotkania z ciekawymi ludźmi,
stymulujemy rozwój dzieci poprzez stosowanie ciekawych form i metod pracy, stworzenie ciekawych kącików zabaw.

Najważniejsze jest, aby przedszkolak był:
szczęśliwy i radosny,
zdrowy i bezpieczny,
wrażliwy i kochający,
myślący i twórczy,
tolerancyjny,
otwarty i pewny siebie,

w tym celu:
stwarzamy warunki do rozwijania możliwości każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

Nasze mocne strony to:
- miła i ciepła atmosfera przedszkola,
- organizacja i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
- szeroka gama zajęć dodatkowych,
- dobrze układająca się współpraca z rodzicami,

- liczne i ciekawie zorganizowane uroczystości, imprezy przedszkolne,
- duże przestronne sale m.in.: gimnastyczna, plastyczno - komputerowa, teatrzykowa 
  umożliwiające prezentację dziecięcych możliwości na szerszym forum,
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- integracja dzieci niepełnosprawnych,
- otwartość na metody pracy sprzyjające aktywności dziecka,
- współpraca w środowisku: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, MGOK, Szkoły Podstawowe,
  Przedszkole w Białobrzegach Nr 1 i w Warszawie Nr 36, ul. Nowy Świat, PKSP, PKP, CPR,
- miła atmosfera przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom,
- duża aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych i materialnych,
- wysoka promocja przedszkola w środowisku.