Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Rada Rodziców

  Rada Rodziców      

 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających
do Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka.

  

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się
w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

 

Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej,
pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.
 

 Prezydium Rady Rodziców:

 PRZEWODNICZĄCAMałgorzata Ćwirko

 

ZASTĘPCAKarol Dutkiewicz

 

SEKRETARZ Marta Mikulec

 

SKARBNIKAleksandra Soueidan

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 GRUPA I – Justyna Rzeczkowska, Magdalena Jeżowska, Beata Munik

GRUPA II – Magdalena Walasik, Ewelina Traczyk, Wioleta Żurowska

GRUPA III – Katarzyna Sikora , Katarzyna Bąkiewicz, Małgorzata Łapczyńska,

GRUPA IV – Małgorzata Ćwirko, Katarzyna Sieradz, Sylwia Sielska

GRUPA V – Magdalena Nowocień, Daria Bugajska, Paulina Piechocińska

GRUPA VI –Karolina Słonecka, Julita Wójs, Aneta Wieczorek

GRUPA VII – Aleksandra Soueidan, Anna Okrój, Joanna Warda

 

  

  Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 2 

im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach
BS  NR konta: 87 9117 0000 0000 1948 2000 0010