Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Integracja

      Od dwunastu lat goszczą w naszej placówce dzieci niepełnosprawne.                
              


         Doświadczenia zdobyte w tym zakresie pozwalają nam stwierdzić, że wspólny pobyt daje korzyści wszystkim dzieciom.


         Uczą się wzajemnej życzliwości, tolerancji, szacunku i chęci niesienia pomocy innym.

 

                                         integracja

 

Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”. Ideą integracji w przedszkolu jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników, gdzie wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki. Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci, zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie wszystkich dzieci do nauki w szkole. CO DAJE INTEGRACJA DZIECIOM? • Przełamuje bariery dzielące pełnosprawnych i niepełnosprawnych; • Przynosi obustronne korzyści; • Rozwija każde dziecko w sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej; • Powoduje wzrost motywacji do działania i nauki; • Pozwala nieść pomoc kolegom, uczy radości z „dawania”; • Uczy w naturalny sposób wyrozumiałości, tolerancji, otwartości, akceptacji; • Pomaga pozbywać się egoizmu, uczyć się rozumieć innych; • Chroni przed izolacją; • Rozwija świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa; • Rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości; • Wpływa na większą cierpliwość, takt i kulturę osobistą; • Powoduje czynne uczestnictwo wszystkich dzieci w życiu grupy; • Żadne dziecko ani jego rodzic nie musi się obawiać, że z powodu niepełnosprawności czy innych braków zostanie wyłączone
z grupy lub w mniejszym stopniu zaakceptowane; • Daje możliwość zabawy i nauki z dziećmi, które pracują wolniej i słabiej.