Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Pozwólcie, że się przedstawię

                       logo

 

      Chociaż obchodzę właśnie trzydzieste ósme urodziny,jestem najmłodszą placówką oświatową w Białobrzegach. Mogę powiedzieć, że urodziłam się pod szczęśliwą gwiazdą, byłam bardzo chcianym i oczekiwanym dzieckiem. Projekt mojej budowy w 1979 r. przedstawił na nadzwyczajnej sesji UMiG mgr Henryk Suwała.     

      Moje przyjście na świat, które nastąpiło  1 września 1982r. stało się możliwe w tych czasach tylko dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, m. in. PBR-olu, rzemieślników Cechu Rzemiosł Różnych oraz wojska. Wiele troski o mnie wykazali mieszkańcy Białobrzegów. Jeszcze rano 18 sierpnia 1982 r. trwały wokół mnie intensywne prace ale już przed południem wręczono klucze do mnie Pani mgr Irenie Stępień - mojej pierwszej dyrektorce. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników przedszkola w dniu 1 września 1982 roku byłam już w pełni gotowa do przyjęcia dzieci. W moich progach gościłam wiele znakomitych osób: Delegację Okręgu i Władz Oświatowych Magdeburga, Mołdawską Delegację Władz Oświatowych, Zespół Redakcji Czasopisma "Wychowanie w przedszkolu", Delegację Francuskiego Ministerstwa Oświaty oraz uczestników wielu konferencji krajowych władz oświatowych. l stycznia 1991 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora i od tej pory troską otoczyła mnie Pani mgr Aleksandra Kornacka, natomiast od roku 2007Pani mgr Anna Siurnik. Współpracuję z: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Fundacją ABC XXI w. - "Cała Polska Czyta Dzieciom", współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Opieką Społeczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury.

     Jestem też dumna, że moi pierwsi wychowankowie powierzają mi swoje dzieci,         a moje "wnuczęta". Jestem bardzo dumna z moich wychowanków, bo dbają o moje dobre imię. Wszystkie ich osiągnięcia umieszczam w księdze: "Sukcesy naszych dzieci". Daję im możliwość uczestnictwa w konkursach (plastycznych, recytatorskich, wokalnych, festiwalach teatralnych), wycieczkach stałych i okazjonalnych. Organizuję dla nich i ich rodzin wiele uroczystości: Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie  Przedszkolaków, Urodziny Kubusia Puchatka, Andrzejki, Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Topienie Marzanny - Powitanie Wiosny, Dzień Matki i Ojca, Dni Białobrzegów, Festyn, Pożegnanie Przedszkola.

     Dbam o moich wychowanków. W mojej kuchni wydaję codziennie 360 posiłków. Czuwam nad zdrowiem dzieci zapraszając lekarzy: pediatrę, ortopedę, psychologa, stomatologa i logopedę. 

     Mam wielu sojuszników. Bardzo dba o mnie cały personel, Rada Rodziców oraz UMiG Białobrzegi, Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Radomiu.          

W swoich działaniach chcę być przyjazna Dzieciom, Rodzicom i Pracownikom, środowisku.
     Mam im do zaoferowania: szeroki wachlarz możliwości spotkań z rodzicami           

w zależności od potrzeb, współorganizowanie uroczystości wynikających z kalendarza imprez, świąt i festynów. Czas pracy dostosowałam do potrzeb rodziców; mam dobre wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, łatwy dostęp do książek, gier, albumów, itp.; sukcesywnie likwiduję bariery umożliwiając wszystkim dzieciom pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;

- realizuję programy wychowawczo - dydaktyczne przystosowane do warunków

i wieku dzieci

- elementy nauki czytania już od trzylatków;

- w ofercie edukacyjnej uwzględniam naukę języka angielskiego, rytmiki, oraz

w ramach potrzeb indywidualne wspieranie rozwoju (gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia logopedyczne, rewalidacyjne), oferuję uczestnictwo w koncertach filharmonicznych

i spektaklach teatralnych;

- wychowawcy mają wypracowane sposoby uczenia dzieci samopoznania i budowania wiary we własne możliwości.