Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

630 – 800

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

800 – 845

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Rozmowy kierowane na  tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci;

zabawa ruchowa

845 – 900

Przygotowanie do śniadania

900 – 930

Śniadanie

930 – 1000

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

1000 – 1145

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe

1145 – 1200

Przygotowanie do obiadu

1200 – 1230

Obiad

1230 – 1400

Leżakowanie

1400 – 1430

Przygotowanie do podwieczorku

1430 – 1445

Podwieczorek

1445 – 1700

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości.

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

630 –745

Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne,        

 

tematyczne i inne.

745 – 830

Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym            lub wspomagającym pracy wyrównawczej ( pozostałe dzieci zabawy dowolne)

830 – 845

Zestaw ćwiczeń porannych.

845 – 900

Czynności higieniczno - porządkowe

900 – 930

Śniadanie

930 – 1000

Zajęcia dydaktyczne I

1000 – 1015

Wietrzenie sali – przerwa, zabawa ruchowa

1030 – 1100

Zajęcia dydaktyczne II

1100 – 1200

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje  

przyrodnicze lub zabawy ruchowe na Sali gimnastycznej.

1200 – 1215

Czynności higieniczno – porządkowe.

1215 – 1245

Obiad

1245 – 1315

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg. zainteresowań.

1315 – 1345

Zabawy ruchowe

1345 – 1400

Czynności higieniczno – porządkowe

1400 – 1420

Podwieczorek

1420 – 1700

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości i potrzeb – zajęcia dla dzieci o szczególnych zainteresowań  (pozostałe dzieci zabawy swobodne)